Fundacja BalansPL

Status quo

Środowisko biznesowe – a szczególnie jego poziom zarządczy – jest zdominowane przez mężczyzn, co przekłada się również na nierównowagę w reprezentowaniu biznesu na zewnątrz (w życiu publicznym). Dotarcie do kompetentnych spikerek czy uczestniczek panelu stanowi wyzwanie, zwyczajnie łatwiej jest skutecznie zaprosić mężczyzn. Z czego to wynika? Po części z uwarunkowań kulturowo-edukacyjnych. W Polsce wciąż dominuje przekonanie, że dziewczynkom i kobietom wolno mniej. Stąd, mimo takich samych osiągnięć zawodowych w pracy, kobiety akceptują np. na niższe wynagrodzenia i niechętnie zgadzają się na udział w publicznych eventach – konsekwentnie z narracją nie wierząc w swoje możliwości.

Wciąż często osoby organizujące wydarzenia nie zawsze dbają o różnorodność reprezentacji wśród występujących. Co więcej, nawet w przypadku odmiennego podejścia, często trudno jest przekonać ekspertki, aby zgodziły się na różnego rodzaju wystąpienia.

BalansPL to przedsięwzięcie pro-równościowe, które ma tę sytuację zmienić, na poziomie ogółu (edukacyjnym, kulturowym), i poprzez podjęcie działań celowanych, które mają doprowadzić do wyrównania udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym.